Drift av nettsidene

Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer opphørte fra 01.01.18. Koordinering av nettsidene gjøres foreløpig gjennom Oslo Universitetssykehus, i påvente av en ev. regional eller nasjonal videreføring av prosedyrearbeidet.

Oslo Universitetssykehus produserer og kvalitetsvurderer fagprosedyrer, samt publiserer dem i sin egen e-håndbok. Helsebiblioteket.no lenker til disse prosedyrene.

Andre helseforetak som ønsker å bistå med fagprosedyrer til fellesskapet kan ta kontakt med Oslo universitetssykehus v/Karin Borgen – enten det gjelder oppdatering av eksisterende fagprosedyrer eller nye fagprosedyrer. OUS vurderer relevansen av og behovet for de enkelte innmeldte prosedyrene og tar stilling til om de ønsker å kvalitetsvurdere dem. Kvalitetsvurderte fagprosedyrer publiseres/oppdateres på Helsebibliotekets sider.

Eksisterende prosedyrer som ikke blir kvalitetsvurdert og dermed ikke oppdatert, vil blir fjernet fra Helsebibliotekets sider etter hvert som søkene blir utdaterte.

Kontaktinformasjon

(/fagprosedyrer/om-fagprosedyrer/drift-av-nettsidene)