Kontaktinformasjon

Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer koordinerte og publiserte fagprosedyrer som var lokalt utviklet og godkjent i de enkelte foretakene fram til desember 2017.

Koordinering av prosedyrene på nettsidene gjøres etter 2018 i Oslo universitetssykehus, i påvente av en ev. regional eller nasjonal videreføring av arbeidet.

Kontakt

Helseforetak som bistår i samarbeidet om fagprosedyrer:

 • Stavanger universitetssykehus:
  • professor Britt Sætre Hansen
  • fagdirektør Eldar Søreide
 • Sørlandet sykehus:
  • bibliotekar Sonja May Amundsen
  • fagdirektør Susanne Hernes
 • Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN): 
  • fagdirektør Haakon Lindekleiv
 • Helse Bergen
  • spesialrådgiver Anne Dalheim
  • fagdirektør Marta Ebbing
 • Oslo universitetssykehus:

Andre helseforetak som ønsker å bistå med fagprosedyrer kan ta kontakt med Oslo universitetssykehus v/Karin Borgen.

(/fagprosedyrer/om-fagprosedyrer/kontaktinformasjon)