Kontaktinformasjon

Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer koordinerte og publiserte fagprosedyrer som var lokalt utviklet og godkjent i de enkelte foretakene fram til desember 2017.

Koordinering av prosedyrene på nettsidene gjøres etter 2018 i Oslo universitetssykehus, i påvente av en ev. regional eller nasjonal videreføring av arbeidet.

Kontakt

(https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/om-fagprosedyrer/kontaktinformasjon)