Kontaktinformasjon

Om fagprosedyresidene

Kontakt

 • Karin Borgen (koordinator)
  spesialrådgiver
  stab fag, pasientsikkerhet og samhandling
  Oslo universitetssykehus
  Telefon: 92464643

Helseforetak som har bistått i samarbeidet om fagprosedyrer:

 • Stavanger universitetssykehus:
  • professor Britt Sætre Hansen
  • fagdirektør Eldar Søreide
 • Sørlandet sykehus:
  • bibliotekar Sonja May Amundsen
  • fagdirektør Susanne Hernes
 • Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN): 
  • fagdirektør Haakon Lindekleiv
 • Helse Bergen
  • spesialrådgiver Anne Dalheim
  • fagdirektør Marta Ebbing
 • Oslo universitetssykehus:

Andre helseforetak som ønsker å bistå med fagprosedyrer kan ta kontakt med Oslo universitetssykehus v/Karin Borgen.

(/fagprosedyrer/om-fagprosedyrer/kontaktinformasjon)