Om avvikling av fagprosedyrenettsidene

Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer opphørte fra 01.01.18, men et samarbeid mellom noen helseforetak fortsatte etter dette.

Fagprosedyrene ble beholdt på Helsebibliotekets nettsider, mens Oslo Universitetssykehus stilte som koordinator for arbeidet. Noen helseforetak fortsatte å melde inn nye arbeider, lage nye prosedyrer og oppdatere eksisterende prosedyrer.

I februar 2021 ble det besluttet i Helsebiblioteket at de fagprosedyrene som var igjen på nettsidene skulle avpubliseres.

Et forsøk på å restarte et nettverk for produksjon av kunnskapsbaserte prosedyrer har dessverre ikke lykkes. For ev. spørsmål om framtiden til dette arbeidet, ta kontakt med Karin Borgen ved Oslo universitetssykehus for mer informasjon.

(/fagprosedyrer/om-fagprosedyrer/om-avvikling-av-fagprosedyrenettsidene)