Revitalisering av fagprosedyresidene

Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer opphørte fra 01.01.18, men et samarbeid mellom noen helseforetak har fortsatt etter dette.

Fagprosedyrene ble beholdt på Helsebibliotekets nettsider, mens Oslo Universitetssykehus stilte som koordinator for arbeidet. Noen helseforetak fortsatte å melde inn nye arbeider, lage nye prosedyrer og oppdatere eksisterende prosedyrer.

I februar 2021 ble det besluttet i Helsebiblioteket at de fagprosedyrene som var igjen på nettsidene skulle avpubliseres i den form de har nå.

Nå er det likevel et ønske om at fagprosedyrene og et nettverk for dette revitaliseres i 2022. Mer informasjon kommer innen 1.2.2022. Ta ev. kontakt med  karin.borgen@ous-hf.no for mer informasjon og ikke minst for å delta i nettverket.

(/fagprosedyrer/om-fagprosedyrer/revitalisering-av-fagprosedyrenettsidene)