Akutt smertelindring til pasienter med langvarig bruk av opioider

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Det finnes ingen overordnet kunnskapsbasert prosedyre som dekker denne problemstillingen.

Pasientgruppe

Pasienter som innlegges i sykehus og har langvarig bruk av opioider for smerter, vedlikeholdsterapi med opioider for avhengighet eller langvarig uhensiktsmessig bruk av forordnede eller anskaffede illegale opioider

Målgruppe

Helsepersonell (leger og sykepleiere) ved sykehus

Høringsinstanser

Internt i OUS i henhold til E-håndboken. Eksternt: Universitetssykehusene i Bergen, Trondheim, Tromsø og Stavanger (avdelinger for smerte, anestesi og rus)

Godkjenner

fagdirektør Kjell Magne Tveit

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Anne Gina Schie Berntsen, Kari Sørensen

Prosedyregruppens veileder

Karin Borgen

(/fagprosedyrer/pabegynte/akutt-smertelindring-til-pasienter-med-langvarig-bruk-av-opioider)