Albueartrolyse hos voksne - rehabilitering

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Rehabilitering etter artrolyse i albuen er tid- og ressurskrevende. Erfaringsmessig har pasienten behov for lang oppfølging hos fysioterapeut hvor de aller fleste mottar behandling i minimum 6 måneder. Antall pasienter som mottar artrolyse på landsbasis er beregnet til å være lavt. En gjennomsnittsberegning av tall fra NPR i perioden 2014 til 2019 beregner antall gjennomført artrolyser til omtrent 50 inngrep per år. Majoriteten av artrolysekirurgien gjennomføres på Oslo universitetssykehus, etterfulgt av St. Olavs i Trondheim og Haukeland i Bergen. Arbeidsgruppens erfaring er at det er variasjoner i rehabiliteringen som gis til pasientgruppen. Det er noe uenighet i bruk av spesialisert utstyr som nattskinne og continuous passive motion (kinetec). I tillegg er det noe usikkerhet rundt post-operative belastningsrestriksjoner. Slik praksis er nå mottar de fleste av pasientene ved OUS rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Siden dette er tid- og ressurskrevende pasienter er det et mål om at pasientforløpene kan avsluttes tidligere av spesialisthelsetjenesten og henvises til behandling i primærhelsetjenesten for mer langvarig oppfølging. Oppsummert er dette en relativ liten og ressurskrevende pasientgruppe som krever spesialkompetanse for en vellykket behandling. Arbeidsgruppen mener at det er særskilt viktig å innsamle adekvat kunnskap og kompetanse slik at denne gruppen får tilgang til en likeverdig behandling på tross av geografisk tilhørighet. Variasjonene i behandling er noe vi ønsker å adressere og nærme oss en faglig konsensus slik at dette kommer pasientgruppen til gode. En kunnskapsbasert fagprosedyre vil være med på å sikre denne pasientgruppen et mer strømlinjeformet behandlingsforløp og ikke minst gi behandlere en veiledning i behandling av disse pasientene.

Pasientgruppe

Pasientgruppen er voksne pasienter som gjennomgår artrolyse, eller løsningskirurgi i albuen. Aldersgruppen for pasientgruppen er ≥16 år.

Målgruppe

Prosedyren er tiltenkt fysioterapeuter i både spesialist- og primærhelsetjenesten.

Høringsinstanser

Hallgeir Bratberg, ortoped, OUS - James Wilson, fysioterapeut, AHUS - Rikard Moen, fysioterapeut, AHUS - Bård Erik Larsen, fysioterapeut, AHUS - Brit Jorun Fossan Liseth, fysioterapeut, Haukeland- Kristin Vinterdal Bjørnstadjordet, fysioterapeut, St Olavs - Ingrid Solhjem, fysioterapeut, St Olavs - Kim Reier Nielsen Martinsen, fysioterapeut, UNN - Anders Bakke, fysioterapeut, Ullevål og Tåsen fysioterapi - Anders Blomberg Pedersen, manuellterapeut, Drøbakgata Fysioterapi - Heidi Johnstad Arnsen, brukerrepresentant - Pål Olimb, brukerrepresentant

Godkjenner

Karin Borgen

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Tonje Westlie

Prosedyregruppens veileder

Kaare Midtgaard

(/fagprosedyrer/pabegynte/albueartrolyse-hos-voksne-rehabilitering)