Albuebrudd - fysioterapi etter brudd i albuen

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Målet er å utarbeide en kunnskapsbasert fagprosedyre med tilhørende pasientinformasjon, og dermed kvalitetssikre at behandling og informasjon bygger på den beste tilgjengelige kunnskapen. Fagprosedyren skal være nyttig i klinisk praksis for fysioterapeuter i førstelinjetjenesten, og skal også inkludere den oppfølgingen pasientene bør ha etter utskrivelse fra andrelinjetjenesten. Dette vil bidra til kvalitetssikret behandling av pasientene i spesialisthelsetjenesten. I tillegg skal prosedyren være en veiledning for den videre oppfølgingen. Pasientene vil kunne få en opplevelse av mer kontinuitet og sammenheng i rehabiliteringen, og man ønsker at flere fysioterapeuter i primærhelsetjenesten kan følge opp pasientene.

Pasientgruppe

Alle pasienter som får brudd i albuen. Ikke revisjonsoperasjoner

Målgruppe

Fysioterapeuter i primær -og spesialisthelsetjenesten. Pasienter og pårørende

Høringsinstanser

Universitetssykehusene som driver med slike operasjoner, fysioterapeuter i primærhelsetjenesten/institutter som har vært på kurs hos Nasjonal Kompetansetjeneste for Albuekirurgi (KTAK), brukerrepresentant for KTAK

Godkjenner

Hilde Myhren, fagdirektør

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Hanna Eikås Klem, seksjonsleder

Prosedyregruppens veileder

Marte Traae Magnusson, Hege Thrygg

(/fagprosedyrer/pabegynte/albuebrudd-fysioterapi-etter-brudd-i-albuen)