Anal- og rektalfunksjonsforstyrrelser - utredning og konservativ behandling

Status: påbegynt

Eier:Universitetssykehuset Nord-Norge

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Analinkontinens, tømmevansker og forstoppelse rammer opp til 20 % av befolkningen. Analinkontinens er svært belastende for dem som rammes. Det foreligger pr. i dag ikke nasjonal konsensus om innholdet i den konservative behandlingen. Behandling gjøres ulikt, og mange pasienter opplever å ikke få tilstrekkelig hjelp. Varierende og ulik praksis gjør også at det blir vanskelig å måle effekt av behandlingen, samt sammenligne effekt av ulike tiltak. Under oppstart av arbeidet der prosjektgruppen «Norsk gruppe for konservativ tilnærming av anal- og rektalfunksjonsforstyrrelser» jobber for å utarbeide nasjonal konsensus/anbefaling av skåringsverktøy og innhold i behandling, så man at det også mangler veileder for utredning av disse funksjonsforstyrrelsene. En norsk veileder/fagprosedyre vil kvalitetssikre utredning og behandling og gi pasienter lik mulighet til anbefalt pasientforløp, uavhengig av bosted.

Pasientgruppe

Pasienter som opplever lekkasje for luft og/eller avføring, tømmevansker, forstoppelse

Målgruppe

Henvisere, fysioterapeuter, sykepleiere og leger i primær- og spesialisthelsetjenesten

Høringsinstanser

Anita Thomassen Lindam, stomisykepleier, Ahus - Nazir Naimy, Gastrokirurg, Ahus - Arvid Stordahl, gastrokirurg, sykehuset Østfold - Torill Olsen, stomisykepleier, Haukeland universitetssykehus - Bjørg Furnes, gastrokirurg, Haukeland universitetssykehus - Hege Hølmo Johannessen, fysioterapeut, Sykehuset Østfold - Julia Jønsson Trevor, fysioterapeut, sykehuset Østfold - Signe Nilssen Stafne, fysioterapeut, St. Olavs Hospital - Mette Hammer, stomisykepleier, Ahus - Steen Buntzen, gastrokirurg, fag- og forskningsleder KIB, UNN - Merete Bjørke, Stomisykepleier, St. Olavs Hospital - Tonje Hapalahti, Ainko, brukerrepresentant - Arnfinn Seim, Fastlege i Trondheim og ansatt ved NTNU - Torunn Kvernstuen Pedersen, spesialsykepleier, UNN

Godkjenner

Norsk gruppe for konservativ tilnærming av anal- og rektalfunksjonsforstyrrelser: tverrfaglig gruppe, inkludert brukerrepresentant

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Marianne Nicolaisen

Prosedyregruppens veileder

Steen Buntzen

Innmelding i samråd med

Line Lura

(/fagprosedyrer/pabegynte/anal-og-rektalfunksjonsforstyrrelser-utredning-og-konservativ-behandling)