Psykisk utviklingshemning - anbefalinger for spesialisthelsetjenestens diagnostiske utredning av barn og unge (0-18 år) med spørsmål om psykisk utviklingshemning

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet ferdig:

Formål

Vi skal utarbeide en fagprosedyre med faglige anbefalinger for spesialisthelsetjenestens utredning av barn og unge (0-18 år) med spørsmål om utviklingshemming som hoved- eller bidiagnose. Prosedyren skal omhandle både diagnostikk og årsaksutredning.

Pasientgruppe

Barn og unge med spørsmål om utviklingshemning

Målgruppe

Helsepersonell som arbeider med pasientgruppen

Høringsinstanser

Det blir utført interesseanalyse og gjennomføring av høring i forhold til den.

Godkjenner

fagdirektør Kjell Magne Tvedt og fagdirektører i de ulike helseforetak i HSØ

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Anett Olsen

Prosedyregruppens veileder

Bjørg Halvorsen, Karin Borgen

(/fagprosedyrer/pabegynte/anbefalinger-for-spesialisthelsetjenestens-diagnosiske-utredning-av-barn-og-unge-0-18-ar-med-sporsmal-om-psykisk-utviklingshemning)