Atopisk eksem: våtbandasjer - antiseptisk behandling - fuktighetskremer - topikale steroider

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet ferdig:

Formål

Fagmiljøene trenger oppdatert kunnskap på området.

Pasientgruppe

Barn med atopisk eksem

Målgruppe

Leger og sykepleiere

Høringsinstanser

Alle universitetssykehus - RAAO (Regionalt senter for astma allergi og overfølsomhet) - Nasjonal hudnettverksgruppe

Godkjenner

fagdirektør Hilde Myhren, Oslo universitetssykehus

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Teresa Løvold Berents, hudlege ved RAAO

Prosedyregruppens veileder

Stina Camilla Gundersen, Karin Borgen

(/fagprosedyrer/pabegynte/atopisk-eksem-vatbandasjer-antiseptisk-behandling-fuktighetskremer-topikale-steroider)