Blodkultur – prøvetaking

Status: påbegynt

Eier:Helse Førde

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Vi ønsker å etablere en kunnskapsbasert prosedyre for prøvetaking til blodkultur for å sikre god kvalitet på prøvematerialet til blodkultur. Ett av målene er å unngå falske positive prøver på grunn av kontaminering, og å unngå falske negative prøver.

Pasientgruppe

Pasienter med mistanke om sepsis

Målgruppe

Bioingeniører og annet helsepersonell som utfører blodkulturprøvetaking

Høringsinstanser

Norsk forening for medisinsk mikrobiologi - Universitetssykehuset Nord-Norge - St. Olavs Hospital - Haukeland universitetssjukehus - Stavanger universitetssjukehus - Sørlandet sykehus - Akershus universitetssykehus - Oslo universitetssykehus - Sykehuset i Vestfold - andre relevante kontakter

Godkjenner

Åse Reikvam, avdelingssjef, laboratorium for medisinsk biokjemi og blodbank, Helse Førde HF

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Helga Aasen Osvoll, Laboratorium for medisinsk biokjemi og blodbank, Førde sentralsjukehus

Prosedyregruppens veileder

Karin Borgen

(/fagprosedyrer/pabegynte/blodkultur-provetaking)