Blodtrykkskontroll ved hypertensjonsbehandling - karopererte pasienter

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Pasientgruppe

Karopererte pasienter

Målgruppe

Leger og sykepleiere

Høringsinstanser

Alle karavdelingene i Norge

Godkjenner

Avdelingsleder ved karavdelingen, ev. fagdirektøren

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Kristine Hofoss

Prosedyregruppens veileder

Karin Borgen

(/fagprosedyrer/pabegynte/blodtrykkskontroll-ved-hypertensjonsbehandling-karopererte-pasienter)