Dagbok - intensivpasienter

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet ferdig:

Formål

Pasienter som ligger på intensivavdelinger ligger også i koma på pustemaskin, og får ikke med seg hva som skjer før de våkner og kan delta i alt rundt seg. Forskning anbefaler bruk av dagbok til denne pasientgruppen. Vi ønsker å kunnskapsbasere prosedyren.

Pasientgruppe

Intensivpasienter (med og uten respirator, med eller uten sedasjon)

Målgruppe

Leger og sykepleiere på intensivavdelingene, ev. også PO-avdelinger

Høringsinstanser

Alle relevante klinikker i Oslo universitetssykehus, samt en intensivavdeling ved et annet universitetssykehus

Godkjenner

fagdirektør Hilde Myhren

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Lisa Högvall

Prosedyregruppens veileder

Karin Borgen

(/fagprosedyrer/pabegynte/dagbok-intensivpasienter)