Dialektisk atferdsterapi (DBT) for emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (EUP)

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Ønsker å foreslå lik og velbegrunnet praksis

Pasientgruppe

Pasienter med disse diagnosene: ICD-10: F1x.2, F20.0-29.0, F70 – 79, F84

Målgruppe

Leger, psykologer og spesialutdannede sykepleiere

Høringsinstanser

Uklart foreløpig, men siden OUS har et nasjonalt kompetansesenter innen personlighetsforstyrrelser, vil den viktigste kompetansen være i OUS. Høring bør sendes til et annet universitetssykehus, f.eks. Helse Bergen.

Godkjenner

Fagdirektør Kjell Magne Tveit

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Tone Enge Bertelsen

Prosedyregruppens veileder

May-Kristin Øverby, seksjonsleder, Søndre Oslo DPS

Innmelding i samråd med

Karin Borgen

(/fagprosedyrer/pabegynte/dialektisk-atferdsterapi-dbt-for-emosjonelt-ustabil-personlighetsforstyrrelse-eup)