Dokumentstyringssystem i sykehus - administrering

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Det er ønskelig å bruke eksisterende forskning til å håndtere dokumentstyringssystem i sykehus

Målgruppe

Dokumentstyringsansvarlig for dokumentstyringssystement i sykehus, deres leverandører og personell i sykehus

Høringsinstanser

Alle klinikker i Oslo universitetssykehus, dokumentstyringsansvarlige i sykehus i HSØ og i Helse Bergen

Godkjenner

Direktør for pasientsikkerhet, kvalitet og samhandling

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Gry Asker

Prosedyregruppens veileder

Karin Borgen

(/fagprosedyrer/pabegynte/dokumentstyringssystem-i-sykehus-administrering)