Ekstubasjon av barn i dyp narkose

Status: påbegynt

Eier:Stavanger Universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Ekstubasjon er en høy-risikofase i anestesiforløpet. En går fra å ha en narkotisert pasient hvor anestesipersonell har kontroll over pasientens respirasjon, til å gi denne kontrollen tilbake til pasienten. Selv om de fleste hendelsene som oppstår i ekstubasjonsfase er små og ubetydelige, vil det være noen sjeldne hendelser som fører til skade eller pasientdød. En strategisk tilnærming til ekstubasjon kan bidra til økt pasientsikkerhet. Denne prosedyren omhandler ekstubasjon av barn i dyp narkose (dyp ekstubasjon). Dette er en avansert teknikk som krever forberedelse. Hensikten med dyp ekstubasjon er at endotrakealtuben blir fjernet før pasienten har luftveisreflekser intakt og fortsatt sover, men opprettholder adekvat egenrespirasjon. Fordelene med dyp ekstubasjon er mindre hoste, kaving og den hemodynamiske effekten bevegelsen av endotrakealtuben har på pasienten.

Pasientgruppe

Barn under 12 år

Målgruppe

Anestesisykepleiere og anestesileger

Høringsinstanser

Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital, Stavanger universitetssjukehus, Haukeland universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Sykehuset i Vestfold, Nettverk for Fagsykepleiere ANSF

Godkjenner

Ole Georg Vinorum, avdelingssjef

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Stian Aarud - Paul Magnus Heggland

Prosedyregruppens veileder

Aina Lekens, universitetslektor UiS - Thorsten B. Sørensen, universitetslektor UiS

(/fagprosedyrer/pabegynte/ekstubasjon-av-barn-i-dyp-narkose)