Endoskopisk Retrograd Cholangio Pancreaticografi - profylaktiske tiltak mot ERCP-komplikasjoner

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Prosedyren skal sette helsepersonell i stand til å iverksette anbefalte tiltak for å forebygge komplikasjoner til ERCP.

Pasientgruppe

Pasienter som skal til ERCP

Målgruppe

Leger og sykepleiere

Godkjenner

Trolig avdelingsleder ved Avd. for transplantasjonsmedisin, men det blir vurdert senere.

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Lege i spesialisering Johan Holck-Steen

Prosedyregruppens veileder

Overlege Lars Aabakken

(/fagprosedyrer/pabegynte/endoskopisk-retrograd-cholangio-pancreaticografi-profylaktiske-tiltak-mot-ercp-komplikasjoner)