Psykisk syke i sykehus – fysisk aktivitet (individnivå og systemnivå)

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Fysisk aktivitet fremmer helse, gir overskudd og er et viktig og veldokumentert virkemiddel i forebygging og behandling av over 30 ulike diagnoser og tilstander. Det foreligger overbevisende dokumentasjon om en rekke helsegevinster ved regelmessig fysisk aktivitet i alle aldersgrupper. Mennesker med psykiske lidelser dør mellom 10 og 15 år tidligere enn befolkningen for øvrig og rusavhengige opp til 25 år tidligere. De fleste dør av somatiske sykdommer som hjerte-karlidelser, kreft og KOLS - lidelser som er knyttet til risikofaktorer som feilernæring, stort alkoholinntak, røyking og inaktiv livsstil. Fysisk aktivitet er godt dokumentert og effektivt i forebygging og behandling av psykiske- og somatiske sykdommer/lidelser. Undersøkelser fra utlandet tyder på at hjertesykdom oppdages seinere av behandlingsapparatet hos pasienter med alvorlige psykiske lidelser og de får i mindre grad raskt tilbud om moderne behandling.

Pasientgruppe

Primært mennesker med psykiske lidelser og avhengighet. Prosedyren vil også kunne omhandle mennesker med somatiske lidelser.

Målgruppe

Helsepersonell

Høringsinstanser

Oslo universitetssykehus ved professor Egil W. Martinsen og overlege Petter Andreas Ringen - Modum Bad ved idrettspedagog Bjørnar Johannessen - Treningsklinikken, St. Olavs Hospital ved idrettsfysiolog Jørn Heggelund - Helsedirektoratet ved Olov Belander

Godkjenner

klinikkleder Marit Bjartveit ved Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

spesialrådgivere ved Oslo universitetssykehus HF: Toril Moe og Merete Holen Rimstad

Prosedyregruppens veileder

kvalitets- og helsefaglig rådgiver Elisabeth Grytten, OUS

(/fagprosedyrer/pabegynte/fysisk-aktivitet-som-behandling-innen-psykisk-helse-og-avhengighet-i-sykehus-og-ved-utskriving)