Fysisk aktivitet til personer med rusavhengighet innlagt i tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB)

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Fysisk aktivitet fremmer helse, gir overskudd og er et viktig og veldokumentert virkemiddel i forebygging og behandling av over 30 ulike diagnoser og tilstander. Det foreligger overbevisende dokumentasjon om en rekke helsegevinster ved regelmessig fysisk aktivitet i alle aldersgrupper. Mennesker med psykiske lidelser dør mellom 10 og 15 år tidligere enn befolkningen for øvrig og rusavhengige opp til 25 år tidligere. De fleste dør av somatiske sykdommer som hjerte-karlidelser, kreft og KOLS - lidelser som er knyttet til risikofaktorer som feilernæring, stort alkoholinntak, røyking og inaktiv livsstil. Fysisk aktivitet er godt dokumentert og effektivt i forebygging og behandling av psykiske- og somatiske sykdommer/lidelser. Undersøkelser fra utlandet tyder på at hjertesykdom oppdages seinere av behandlingsapparatet hos pasienter med alvorlige psykiske lidelser og de får i mindre grad raskt tilbud om moderne behandling.

Pasientgruppe

Primært mennesker med rusavhengighet. Prosedyren vil også kunne omhandle mennesker med somatiske og psykiske lidelser.

Målgruppe

Helsepersonell

Høringsinstanser

Oslo universitetssykehus ved professor emeritus Egil W. Martinsen - avdelingsleder for Forsknings- og innovasjonsavdelingen Petter Andreas Ringen - overlege ved seksjon for rus og avhengighet ung Krister Mostrøm - daglig leder ved Albatrossen ettervernsenter Thomas Dahl Orø - forskningsrådgiver ved St. Olavs Hospital Grete Flemmen.

Godkjenner

klinikkleder Marit Bjartveit ved Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

spesialrådgivere ved Oslo universitetssykehus HF: Merete Holen Rimstad

Prosedyregruppens veileder

kvalitets- og helsefaglig rådgiver Elisabeth Grytten, OUS

(/fagprosedyrer/pabegynte/fysisk-aktivitet-til-personer-med-rusavhengighet-innlagt-i-tverrfaglig-spesialisert-behandling-av-ruslidelser)