Håndterapi til pasienter med bøyeseneskader/fleksorseneskader

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Hvert år behandles det ca. 190 pasienter med bøyeseneskader ved Oslo Universitetssykehus. Pasientene følges opp av fysio- og ergoterapeuter på to ulike lokalisasjoner i henhold til lokale prosedyrer. Nåværende prosedyrer er basert på noe ulikt utvalg av referanser, samt ulike erfaringer og rutiner i fagmiljøene. Det behandles også mange pasienter med bøyeseneskader ved andre sykehus i landet, som også følges opp i henhold til egne lokale prosedyrer. Skaden er av stor betydning for håndfunksjon og grep, og innebærer lange sykemeldinger. Det er derfor viktig å utarbeide en kunnskapsbasert prosedyre for å kvalitetssikre behandlingen av denne pasientgruppen og sørge for effektiv og lik rehabilitering.

Pasientgruppe

Pasienter som har fått suturert bøyesener

Målgruppe

Fysioterapeuter og ergoterapeuter i spesialist- og primærhelsetjenesten

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Helle Sundnes Reiten, M.Sc. spesialfysioterapeut

Prosedyregruppens veileder

Anne-Cathrine Clarke-Jenssen, M.Sc. spesialfysioterapeut

Innmelding i samråd med

Karin Borgen

(/fagprosedyrer/pabegynte/handterapi-til-pasienter-med-boyeseneskader-fleksorseneskader)