Hjerneskade - moderat og alvorlig ervervet hjerneskade barn og unge 1-18 år - rehabilitering

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet ferdig:

Formål

Tilbudet skal gis av ulike instanser, og det trengs derfor koordinering for å kunne tilby beste praksis.

Pasientgruppe

Barn og unge fra 1-18 år med ervervet hjerneskade

Målgruppe

Helsepersonell som arbeider med barn og unge med ervervet hjerneskade

Høringsinstanser

Utarbeidelse av interesseanalyse vil gi navn på høringsinstanser

Godkjenner

fagdirektør Kjell Magne Tvedt og fagdirektører i de ulike helseforetak i HSØ

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Heidi Kjærnes

Prosedyregruppens veileder

Anette Mølmen, Inger Cathrine Utne Sandberg, Karin Borgen

(https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/pabegynte/hjerneskade-moderat-og-alvorlig-ervervet-hjerneskade-barn-og-unge-1-18-ar-rehabilitering)