Hjerneskade - moderat og alvorlig ervervet hjerneskade barn og unge 1-18 år - rehabilitering

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet ferdig:

Formål

Fagprosedyren har som formål å beskrive en samlet tverrfaglig innsats fra hjerneskaden oppstår og gjennom de ulike fasene i forløpet, og skal bidra til å redusere uønsket variasjon og sikre likeverdige tjenester til pasientene i regionen.

Pasientgruppe

Barn og unge fra 1-18 år med ervervet hjerneskade

Målgruppe

Helsepersonell som arbeider med barn og unge med ervervet hjerneskade

Høringsinstanser

Utarbeidelse av interesseanalyse vil gi navn på høringsinstanser

Godkjenner

Styringsgruppen til prosjektet er oppnevnt av Helse Sør-Øst. Lokale prosedyrer godkjennes av fagdirektører i de ulike helseforetak i HSØ.

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Heidi Kjærnes og Anette Mølmen

Prosedyregruppens veileder

Inger Cathrine Utne Sandberg, Karin Borgen

(/fagprosedyrer/pabegynte/hjerneskade-moderat-og-alvorlig-ervervet-hjerneskade-barn-og-unge-1-18-ar-rehabilitering)