Hjerneslag - behandling i akuttmottaket

Status: påbegynt

Eier:Stavanger Universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Gjøre denne behandlingen kjent og kunnskapsbasert.

Pasientgruppe

Pasienter med hjerneslag

Målgruppe

Leger og sykepleiere

Høringsinstanser

Relevante legegrupper/spesialiteter ved Stavanger sykehus, alle store akuttmottak i Norge, Nevrologisk forening, Nasjonal gruppe for anestesisykepleiere og intensivsykepleiere, radiologgrupper, radiografer med flere

Godkjenner

Fagdirektør i Stavanger sykehus

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Cecilie Rahbek Østergaard

(/fagprosedyrer/pabegynte/hjerneslag-behandling-i-akuttmottaket)