Hudforberedende tiltak på operasjonsavdelinger ved akutte frakturer

Status: påbegynt

Eier:Stavanger Universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Formålet med denne prosedyren er å forebygge postoperative infeksjoner som kan få store konsekvenser for pasienter som får operert inn osteosyntesemateriale i forbindelse med frakturer. Hudforberedelser praktiseres ulikt for denne pasientgruppen både internt og i andre sykehus, og en kunnskapsbasert prosedyre om hvordan en bør klargjøre huden før operasjon kan bidra til å standardisere praksis og forebygge postoperative komplikasjoner ved akutte frakturer.

Pasientgruppe

Pasienter med akutte frakturer, som ikke har fått mulighet til dusjing/vasking før operasjon.

Målgruppe

Operasjonssykepleiere

Høringsinstanser

Stavanger Universitetssykehus, avdeling for fag-og foretaksutvikling - Seksjon for smittevern - tilsvarende avdeling ved et eksternt foretak

Godkjenner

Ingjerd Helleland, fagutviklingssykepleier

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Ingrid Michelle Landa, im.landa@stud.uis.no - Silje Strømsnes, si.stromsnes@stud.uis.no

Prosedyregruppens veileder

Ida Mykkeltveit, Ida.mykkeltveit@uis.no

(/fagprosedyrer/pabegynte/hudforberedende-tiltak-pa-operasjonsavdelinger-ved-akutte-frakturer)