Trykkmåling i hjernen (intraparenkymal ICP-måling) - observasjon og stell

Status: påbegynt

Eier:Helse Stavanger

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Vi ser at det oppstår usikkerhet og spørsmål angående observasjon av innstikksted og behov for stell hos pasienter med innlagt ICP. Dette kan være på grunn av at antall pasienter med innlagt ICP-måler er redusert, men det kan også være fordi det ikke finnes en prosedyre som kan brukes på akkurat dette.

Pasientgruppe

Voksne pasienter med innlagt intraparenkymal ICP-måler

Målgruppe

Alt helsepersonell som har ansvar for pasienter med innlagt intraparenkymal ICP-måler

Høringsinstanser

Ikke avklart, men håper å få to eller flere universitetssykehus til å ha prosedyren på høring

Godkjenner

Eldar Søreide, fagsjef SUS - Wendy Tønnesen, avdelingssjef intensiv SUS - Kristian Strand, overlege intensiv SUS

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Tonje Meling, Cecilie Storøy Hagen

Prosedyregruppens veileder

Tonje Meling, Cecilie Storøy Hagen

(/fagprosedyrer/pabegynte/icp-maling)