Implementering - fagprosedyrer i sykehus

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Det finnes ikke oppdaterte anbefalinger på implementering av fagprosedyrer i dag. Dette er et svakt punkt i arbeidet med fagprosedyrer og retningslinjer.

Målgruppe

Ledere og ansatte som skal implementere fagprosedyrer og retningslinjer

Høringsinstanser

Formell høring i Oslo universitetssykehus. For øvrig Helse Bergen, Helse Stavanger, Sørlandet sykehus og ev. andre interesserte.

Godkjenner

fagdirektør Kjell Magne Tveit

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Kjersti Stokke, Berit Seljelid, Karin Borgen

(/fagprosedyrer/pabegynte/implementering-fagprosedyrer-i-sykehus)