Intensivernæring hos voksne pasienter med bekreftet COVID-19 (SARS-CoV-2)

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet ferdig:

Pasientgruppe

Pasienter med påvist Covid-19 (SARS-CoV-2)

Målgruppe

Leger og sykepleiere

Høringsinstanser

Alle som arbeider med ernæring i Oslo universitetssykehus, ev. et annet HF

Godkjenner

Fagdirektør Hilde Myhren, Oslo universitetssykehus

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Sedegheh Gharagozlian

Prosedyregruppens veileder

Karin Borgen

(/fagprosedyrer/pabegynte/intensivernaering-hos-voksne-pasienter-med-bekreftet-covid-19-sars-cov-2)