Intra-aorta ballong pumpe (IABP) – kontroll, observasjon og stell

Status: påbegynt

Eier:Stavanger Universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Per i dag er det ikke utviklet kunnskapsbaserte retningslinjer og fagprosedyrer for behandling av pasienter med IABP i Norge. Dette er viktig for å øke den faglige kompetansen hos helsepersonell og for å sikre høy faglig kvalitet på behandling med IABP

Pasientgruppe

Voksne pasienter som behandles med IABP. Voksne – fra 18 år.

Målgruppe

Intensivsykepleiere, perfusjonister og annet helsepersonell som er involvert i pasientbehandling med IABP.

Høringsinstanser

Stavanger Universitetssykehus

Godkjenner

Kommer tilbake til dette på et senere tidspunkt.

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Malin Hognestad Masterstudent Intensivsykepleie, Silje L Gjengedal Masterstudent Intensivsykepleie

Prosedyregruppens veileder

Otto M Aareskjold Universitetslektor v/ Universitetet i Stavanger

Innmelding i samråd med

Anne Dalheim

(/fagprosedyrer/pabegynte/intra-aorta-ballong-pumpe-iabp-kontroll-observasjon-og-stell)