Intraossøs tilgang i sternum

Status: påbegynt

Eier:Stavanger Universitetssykehus

Forventet ferdig:

Formål

Det kan være vanskelig å etablere venøs tilgang hos en kritisk syk og/eller skadet pasient. Vi har erfart at terskelen for å etablere en intraossøs tilgang kan være høy. Intraossøs tilgang har en lang historie og forskning viser at det kan gjøres på en rask, enkel og sikker måte. Helseforetaket vi er ansatt i har pr. i dag utstyret, men det foreligger ikke en kunnskapsbasert fagprosedyre.

Pasientgruppe

Kritisk syk og/eller skadet pasient over 18 år

Målgruppe

Leger og spesialsykepleiere med relevant kunnskap/erfaring.

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Tom Inge Moi-Vist (masterstudent, anestesi, UiS) og Pål Thomassen Birkedal (masterstudent, intensiv, UiS)

Prosedyregruppens veileder

Sissel I. Husebø (UiS)

(/fagprosedyrer/pabegynte/intraossos-tilgang-i-sternum)