Klinisk etikkomité i sykehus - administrering og koordinering

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Det er ønskelig å bruke forskning for å håndtere klinisk etikkomité på best mulig måte i sykehus .

Målgruppe

Personell og pasienter i sykehus, samt dem som har ansvar knyttet til dette og skal koordinere arbeidet i sykehus.

Høringsinstanser

Alle klinikker ved Oslo universitetssykehus og i Helse Bergen

Godkjenner

Direktør for Pasietsikkerhet, kvalitet og samhandling

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Unni Veirød

Prosedyregruppens veileder

Karin Borgen

(/fagprosedyrer/pabegynte/klinisk-etikkomite-i-sykehus-administrering-og-koordinering)