Klonidin - nedtrapping av klonidin for å forebygge abstinens hos barn

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet ferdig:

Formål

Det foreligger faglig uenighet på området nedtrapping av klonidin for å forebygge abstinens hos barn. Praksisen varierer fra avdeling til avdeling og fra sykehus til sykehus, og denne variasjonen er uheldig.

Pasientgruppe

Barn med fare for abstinenser

Målgruppe

Helsepersonell og farmasøyter som arbeider med barn med fare for abstinenser

Høringsinstanser

Formell høring i OUS, Legemiddelkomitèen, minst ett annet helseforetak, sykehusapotekene i alle regioner

Godkjenner

fagdirektør Kjell Magne Tveit

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Rebwar Saleh

Prosedyregruppens veileder

Karin Borgen

(/fagprosedyrer/pabegynte/klonidin-nedtrapping-av-klonidin-for-a-forebygge-abstinens-hos-barn)