Klumpfot/pes equinovarus - medfødt fotdeformitet - fysioterapi

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Det foreligger et behov for å enes om retningslinjene for behandling når det gjelder fysioterapibehandling for denne pasientgruppen, slik at barna får mest mulig lik behandling uansett hvor de er.

Pasientgruppe

Barn som er født med fotfeilstillingen PEV - klumpfot

Målgruppe

Fysioterapeuter ved sykehus samt i primærhelsetjenesten

Høringsinstanser

Det er ønskelig å sende prosedyren på offisiell høring til alle helseforetakene

Godkjenner

Kjell Magne Tveit

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Kirsti E. Krosby

Prosedyregruppens veileder

Tone Soltvedt

(/fagprosedyrer/pabegynte/klumpfot-pes-equinovarus-medfodt-fotdeformitet-fysioterapi)