Kompresjonsstrømper og antitrombosetrømper - indikasjon, tilpassing, bruk og rengjøring

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Pasientgruppe

Alle innlagte pasienter med diagnoser som krever slik strømper

Målgruppe

Alt helsepersonell

Høringsinstanser

Ikke avklart

Godkjenner

Fagdirektør

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Kristine Hofoss

Prosedyregruppens veileder

Ikke avklart

(https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/pabegynte/kompresjonsstromper-og-antitrombosetromper-indikasjon-tilpassing-bruk-og-rengjoring)