Nasogastrisk sonde - kontroll av nasogastrisk sonde hos barn 1-18 år innlagt på sykehus

Status: påbegynt

Eier:Helse Stavanger

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

I klinisk praksis benyttes ulike metoder for å kontrollere plassering av nasogastrisk sonde hos barn. Flere av disse metodene anbefales ikke internasjonalt. Avviksmeldinger og tall fra Norsk pasientskadeerstatning viser at nasogastriske sonder har blitt feilplassert i barns luftveier. Det finnes i dag ingen nasjonale kunnskapsbaserte fagprosedyrer som omhandler riktig plassering av nasogastrisk sonde for barn fra (1-18 år), og vi mener derfor at det er viktig at en slik prosedyre blir utarbeidet.

Pasientgruppe

Barn (1-18 år) som er innlagt på sykehus og som får nedlagt eller har nasogastrisk sonde.

Målgruppe

Leger, sykepleier og barnepleiere

Høringsinstanser

Helse Stavanger, Ahus og OUS

Godkjenner

Det er usikkert om fagdirektør ved Stavanger, Ahus eller OUS skal godkjenne. Dette blir besluttet etter høringen.

Prosedyregruppens veileder

Prosedyregruppe: Åshild Våge Susort, Hilde Nevland, Natascha Hoedemakers

(/fagprosedyrer/pabegynte/kontroll+av+nasogastrisk-sonde-hos-barn-1-18-%C3%A5r-innlagt-p%C3%A5-sykehus)