Koronavaksiner - utredning av straksallergiske reaksjoner

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Koronavaksinene er nye på markedet, og det er allerede spørsmål om alvorlige straksallergiske reaksjoner på vaksinene. Alvorlige straksallergiske reaksjoner på vaksiner er normalt sjeldent, men foreløpige tall tyder på en økt hyppighet på koronavaksinene. Det er viktig at allergologisk utredning følger nyeste kunnskap på området, og at det tilbudet er likt uavhengig av hvor i landet det utføres.

Pasientgruppe

Personer hvor det mistenkes straksallergiske reaksjoner på koronavaksiner eller innholdsstoffene

Målgruppe

Prosedyren skal benyttes i allergologisk utredning for nevnte pasientgruppe. Utredning foregår primært på regionssykehusene.

Høringsinstanser

Regionale sentre for astma, allergi og overfølsomhet har høringsrunder i sine fagnettverk

Godkjenner

Trond Bjørge, OUS

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Ragnhild Gulvik

Prosedyregruppens veileder

Karin Borgen

(/fagprosedyrer/pabegynte/koronavaksiner-utredning-av-straksallergiske-reaksjoner)