Kosthold i psykisk helsevern - inneliggende pasienter

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Pasientgruppen er mer overvektig enn normalbefolkningen. Som følge av dette er kardiovaskulære lidelser også hyppigere, og representerer den vanligste dødsårsaken hos målgruppen. Å fremme kosthold som forebygger/reduserer overvekt er et viktig tiltak for å redusere sykdom og dødelighet hos målgruppen.

Pasientgruppe

Pasienter som er inneliggende til lengre tids behandling i psykisk helsevern.

Målgruppe

Ideelt sett bør pasienter og personale samarbeide om føringer og fremgangsmåte i prosedyren.

Godkjenner

Marit Bjartveit

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Arthur Buhrs

Prosedyregruppens veileder

Elisabeth Aa. Grytten

(/fagprosedyrer/pabegynte/kosthold-i-psykisk-helsevern-inneliggende-pasienter)