Lungekreft – Onkologisk og palliativ tilleggsbehandling

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Det finnes lite informasjon om fysisk aktivitet, ernæring, fysioterapi og sykepleie i helsedirektoratets eksisterende handlingsprogram. Det er behov for en tverrfaglig retningslinje som beskriver tiltak fra mistanke om lungekreft til avsluttet behandling og eventuell rehabilitering. Hensikten er å bidra til et bedre pasientforløp gjennom både primær og spesialisthelsetjenesten

Pasientgruppe

Pasienter med lungekreft

Målgruppe

Helsearbeidere involvert i behandling av pasienter med lungekreft.

Høringsinstanser

- Brukerrådet - Lungekreftforeningen - Seksjonsledere for fysioterapeuter, sosionomer og klinisk ernæringsfysiologer. - Seksjonsledere for lungemedisinske sengeposter - Greta Lilloe Olsen, Fysioterapeut Bærum Sykehus - Sidsel Bergsbakk, fysioterapeut Tønsberg Sykehus

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Cecilie Straumann Botn, Nina Benedikte Steckmest, Elisabeth Edvardsen, Therese Lahn, Susanne M. Weedon, Hilde Abelvik Os

Prosedyregruppens veileder

Karin Borgen

Innmelding i samråd med

Karin Borgen

(/fagprosedyrer/pabegynte/lungekreft-onkologisk-og-palliativ-tilleggsbehandling)