Lysbehandling på hud

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Lysbehandling (bestråling med lys med forskjellig bølgelengde: UVA/UVB/TL01/UVA1/PUVA) gis på alle de større hudavdelingene i Norge, men også på private legekontor og på poliklinikker ved mindre sykehus.

Pasientgruppe

Lysbehandling er en av hovedbehandlingene for personer som har psoriasis, eksem og vitiligo, men brukes også for andre pasientgrupper med dermatoser og kløe i huden.

Målgruppe

Leger og sykepleiere

Høringsinstanser

Planen er å sende prosedyren til høring til 5 hudavdelinger i Norge: OUS, universitetssykehuset i Stavanger, Helse Bergen, St.Olav og universitetssykehuset i Tromsø. Prosedyren skal også på høring i faggruppen for venerologi og dermatologi.

Godkjenner

Jorunn Hagen Rønsen, avdelingsleder (OUS)

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Stina Gundersen, enhetsleder (OUS)

Prosedyregruppens veileder

Elisabeth Storheim

(/fagprosedyrer/pabegynte/lysbehandling-pa-hud)