Lystgass - bruk av lystgass til barn og ungdom på sykehus

Status: påbegynt

Eier:Sykehuset Østfold

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

I en sykehushverdag utsettes barn og ungdom for både skremmende og smertefulle prosedyrer, og man er stadig mer bevisst på de traumatiske følgene dette kan få. Som lindring for disse opplevelsene har lystgass under prosedyrer blitt tatt i bruk i stadig økende grad. Det er en merkbart økende nasjonal interesse, og per dags dato er det barneavdelinger/poliklinikker på 6 sykehus som benytter dette. Sykehuset Østfold har tatt i bruk lystgass til barn mellom 4-17 år på barne- og ungdomsklinikken og ortopedisk poliklinikk siden 2013, og har gitt over 600 barn lystgass under prosedyrer. Som en følge av dette har avdelingen blitt hyppig kontaktet av andre avdelinger med spørsmål om opplysninger, råd og deling av prosedyrer.

Pasientgruppe

Barn/unge fra (3)4-17 år som skal gjennomgå milde til moderate smertefulle prosedyrer med forventet varighet på under 30 minutter

Målgruppe

All helsepersonell som skal administrere lystgass til barn/ungdom

Høringsinstanser

Ikke avgjort

Godkjenner

Eirin Paulsen

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Cathrine Iren Iversen

Prosedyregruppens veileder

Ikke avgjort

(/fagprosedyrer/pabegynte/lystgass-bruk-av-lystgass-til-barn-og-ungdom-pa-sykehus)