Måltider i sykehus - tilrettelegging

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

I forbindelse med nye rutiner i pasientsikkerhetsprogrammet om ernæringsmessig risiko, finner vi det viktig med en prosedyre om tilrettelegging av et godt måltid for inneliggende pasienter.

Pasientgruppe

Alle pasienter, barn og voksne

Målgruppe

Sykepleiere, ernæringsfysiologer, ergoteraputer, helsefagarbeidere, kjøkkenverter og annet personell som legger til rette for måltider for pasienter

Høringsinstanser

Formell høring i Ernæringsrådet, OUS - kjøkkenet, OUS - Helse Bergen

Godkjenner

fagdirektør Kjell Magne Tveit

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Stine-Lise Solbakken

Prosedyregruppens veileder

Karin Borgen

(/fagprosedyrer/pabegynte/maltider-i-sykehus-tilrettelegging)