Matvareallergi - praktisk veileder

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Vi trenger en enhetlig, kunnskapsbasert og oppdatert håndtering av utredning og behandling av matvareallergi.

Pasientgruppe

Barn og voksne med mistenkt matvareallergi

Målgruppe

Helsepersonell som er i kontakt med pasienter med mistenkt matvareallergi

Høringsinstanser

RAAOene har ansvar for forankring i egne nettverk. RAAO HSØ sender prosedyren til egen referansegruppe. I samarbeid med DNLF sendes den til: Norsk forening for allmennmedisin, Norsk barnelegeforening, Norsk forening for dermatologi og venerologi og andre interessenter etter interessentanalysen. Skal på formell høring i Oslo Universitetssykehus.

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Geir Håland

Prosedyregruppens veileder

Karin Borgen

(/fagprosedyrer/pabegynte/matvareallergi-praktisk-veileder)