Medarbeidersamtaler og medarbeiderundersøkelser i sykehus

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Medarbeidersamtaler i OUS har lav skår i undersøkelser blant personalet og veilederen som finnes er svært omfattende. Vi tror at forskning kan bistå oss i forbedringer av veileder for medarbeidersamtaler i sykehus, og ønsker å gjøre dette arbeidet kunnskapsbasert samtidig som vi gjør et generelt forbedringsarbeid rundt dette. Vi ønsker å gjøre dette til et godt og effektivt verktøy for ledere og ansatte i sykehuset.

Pasientgruppe

Ingen spesifikk pasientgruppe

Målgruppe

Ledere og alle ansatte

Høringsinstanser

Utvalgte ledere ved sykehuset, samt alle ansatte i HR og avd. for kompetanseutvikling

Godkjenner

HR-direktør Sissel Taklo

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Roy Tore Fallaas

Prosedyregruppens veileder

Karin Borgen

(/fagprosedyrer/pabegynte/medarbeidersamtaler-i-sykehus)