Medisinsk simulering - fasilitators håndtering når en deltager gjør alvorlig feil

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Prosedyren skal være et verktøy for fasilitator ved SimOslo for å sikre at deltager blir ivaretatt når alvorlig feil gjøres under medisinsk simulering, hvis feil hadde fått alvorlige konsekvenser for pasienter i klinikk. Den skal bidra til økt pasientsikkerhet. Det finnes svært lite som finnes av litteratur på dette temaet.

Målgruppe

Helsepersonell

Høringsinstanser

SimOslo seniorfasilitatorer: Helle Madsen Holm, avdelingsleder - Christine Lorentzen-Styr, operasjonssykepleier, seniorfasilitator - Stine Wold, intensivsykepleier, fasilitator - Lill Røisland Nybro, intensivsykepleier, seniorfasilitator - Liv Skinnes, anestesisykepleier, seniorfasilitator - Anne Kristin Hæg. anestesilege

Godkjenner

Anne Kristin Hæg, anestesilege

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Åse Helen Myklebust Leopolder, intensivsykepleier

Prosedyregruppens veileder

Karin Borgen

(/fagprosedyrer/pabegynte/medisinsk-simulering-fasilitators-handtering-nar-en-deltager-gjor-alvorlig-feil)