Mestring av kronisk lungesykdom – samtalegrupper

Status: påbegynt

Eier:LHL-klinikkene

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Samtalegruppe er en intervensjon som kan bidra til økt mestring av kronisk sykdom. Gjennom samtalegrupper får pasientene mulighet til både å dele erfaringer og få veiledning. Prosedyren skal bidra til å standardisere og tydeliggjøre kunnskapsgrunnlaget, og kvalitetssikre praksis for helsepersonell.

Pasientgruppe

Voksne med kronisk sykdom

Målgruppe

Helsepersonell som arbeider med kronisk syke i og utenfor sykehus; poliklinikker, frisklivssentraler, rehabiliteringsinstitusjoner m.m.

Høringsinstanser

Kjell Ellingsen, brukerrådsrepresentant, LHL brukerutvalg, kjellell@hotmail.com Eva Fagerheim: sykepleier, Lhl-klinikkene-Nærland, eva.fagerheim@lhl-klinikkene.no Tone Figenschau Seppola, sykepleier, Lhl-klinikkene-Skibotn: tonefigenschau.seppola@lhl-klinikkene.no Ingrid Bendixvold, teamleder, Lhl-klinikkene-Røros: inbe@lhl-klinikkene.no Hilde Bryhn, fagansvarlig, Sykehuset Innlandet -Granheim, hilde.bryhn@sykehuset-innlandet.no Kari Frank, psykolog, MS-senteret, kari.frank@mssenteret.no Sidsel Tveiten, Førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus, sidsel.tveiten@hioa.no Kari Hvinden, spesialrådgiver, Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring, karhvi@ous-hf.no Eva Langeland, Førsteamanuensis, Høgskolen i Bergen, eva.langeland@hib.no Turid Dager, psykologspesialist, Diakonhjemmet, Enhetsleder på reumatologisk avd., turid.dager@diakonhjemmet.no Una Stenbek, sykepleier, veileder una.stenbek@gmail.com Hege Sandanger, sykepleier, Akershus Universitetssykehus, Hege.Sandanger@ahus.no

Godkjenner

Aina Kjensli, klinikk-overlege, LHL-klinikkene- Glittre

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Mette R. Dønåsen, avdelingssjef Karen Aurmo, sykepleier

Innmelding i samråd med

Siri Skumlien

(/fagprosedyrer/pabegynte/mestring-av-kronisk-lungesykdom-samtalegrupper)