Mobilisering og premobilisering i sykehus

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Undersøkelser viser at innlagte pasienter bare er mobile gjennomsnittlig 7 minutter hver dag når de er innlagte. I tillegg er det få pasientgrupper som får tilpasset mobilisering før elektiv behandling starter. Personell vet lite om tiltak med effekt for å gjøre pasientene mer aktive før de legges inn og mens de er inneliggende.

Pasientgruppe

Alle pasienter som er innlagt. Trolig vil vi bare inkludere voksne for så å lage en prosedyre om dette for barn på et senere tidspunkt.

Målgruppe

Fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleier, leger m.m.

Høringsinstanser

Formell høring i Oslo universitetssykehus (alle klinikker), samt høring i Helse Bergen, brukerrådet i sykehuset og i relevante nettverk for faggrupper.

Godkjenner

fagdirektør Hilde Myhren

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

fagutviklingsfysioterapeut Stine Malerød

Prosedyregruppens veileder

Karin Borgen

(/fagprosedyrer/pabegynte/mobilisering-og-premobilisering-i-sykehus)