Mørketerapi som tilleggsbehandling ved mani

Status: påbegynt

Eier:Helse Fonna

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Mørketerapi er nå vedtatt innført ved flere norske helseforetak og blir også anbefalt av den internasjonale foreningen for Bipolar lidelse (ISBD). Det er imidlertid bruk for informasjonsmateriell og prosedyrer for pasienter, pårørende og behandlere, for slik å sikre riktig bruk basert på nåværende kunnskap.

Pasientgruppe

Pasienter med bipolar lidelse, manisk fase

Målgruppe

Relevant for alle som behandler pasienter med bipolar lidelse, manisk fase

Høringsinstanser

Inger Marie Waage, overlege spesialist i psykiatri, Sandviken sjukehus - Helse Bergen

Godkjenner

Klinikkdirektør Kenneth Eikeseth, Helse Fonna

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Tone Elise Gjøtterud Henriksen, overlege spesialist i psykiatri, Valen sjukehus - Helse Fonna

Prosedyregruppens veileder

Karin Borgen, OUS

(/fagprosedyrer/pabegynte/morketerapi-som-tilleggsbehandling-ved-mani)