Morsmelkerstatning - medisinske kriterier for bruk av tillegg/morsmelkerstatning (mme) på barsel

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Flere landsomfattende, elektroniske registreringer av amming og bruk av tillegg, gjennomført av Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA), viser at det gjennomgående er et høyt forbruk av tillegg/morsmelkerstatning (mme) på føde- barselavdelinger. På landsbasis får > 30 % av i utgangspunktet friske, fullbårne barn mme minst én gang på barselavdelingen. Det er store forskjeller mellom vaginal forløste og sectioforløste barn, og store variasjoner mellom sykehusene. WHO/Unicefs kriterier for et mor/barn-vennlig sykehus sier at «Sykehusets årlige ammestatistikk bør indikere at minimum 75 % av mødrene som fødte i inneværende år fullammet eller fullernærte barnet sitt med egen utpumpet morsmelk fra fødsel til utreise». Det er i dag ikke enighet om hva som er medisinske kriterier/medisinsk grunn til at fullbårne barn blir gitt tillegg. Prosedyrene varierer mellom de ulike føde-barselavdelingene. Målet er å oppdatere Medisinske kriterier for bruk av tillegg på barsel (2012) og omarbeide dokumentet til en fagprosedyre som kan benyttes av alle føde-barselavdelinger i Norge.

Pasientgruppe

Friske nyfødte, fullbårne barn på barselavdelingen

Målgruppe

Personalet på føde-barselavdelinger

Høringsinstanser

Representanter fra alle helseforetak. Enda ikke bestemt hvilke sykehus som skal ha prosedyren på høring.

Godkjenner

Prosedyren godkjennes i Oslo Universitetssykehus

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Hanne Farstad, seksjonsoverlege ved Barneklinikken, St. Olavs Hospital Trondheim

Prosedyregruppens veileder

Karin Borgen

(/fagprosedyrer/pabegynte/morsmelkerstatning-medisinske-kriterier-for-bruk-av-tillegg-morsmelkerstatning-mme-pa-barsel)