Munnstell til barn

Status: påbegynt

Eier:Helse Bergen

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Munnstell til barn utføres forskjellig på ulike avdelinger i Helse Bergen, og det er derfor ønskelig å få utarbeidet en felles, kunnskapsbasert fagprosedyre.

Pasientgruppe

Barn under 16 år

Målgruppe

Helsepersonell som skal gi munnstell til barn og som informerer foreldre om metoden

Høringsinstanser

Ikke avgjort, men vi vurderer organisasjoner som Tannpleieforeningen, Barnesykepleierforbundet i NSF og ev. fagmiljø v/ OUS som har utarbeidet fagprosedyren Munnstell til intuberte barn som er publisert på Helsebiblioteket.

Godkjenner

fagdirektør Marta Ebbing

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Michelle Knarvik, tannpleier

Prosedyregruppens veileder

Sissel Frostad Oftedal

(/fagprosedyrer/pabegynte/munnstell-til-barn)