Nødthorakotomi i traumemottak

Status: påbegynt

Eier:Helse Stavanger

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Kvalitetforbedringsprosjektets formål er å utvikle en kunnskapsbasert fagprosedyre for å øke pasientsikkerheten og forberede operasjonssykepleiere på nødthorakotomi i traumemottak. Med økt kunnskap om prosedyren kan operasjonssykepleierne bidra til å gjennomføre prosedyren hensiktsmessig, slik at pasientsikkerheten ivaretas og kvaliteten øker.

Pasientgruppe

Traumepasienter

Målgruppe

Operasjonssykepleiere i traumeteam

Godkjenner

Aina Hauge, avdelingsjef for operasjonsavdelingen ved Stavanger

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Maren Østråt, Hlin Ønfjørd Johannesdottir

Prosedyregruppens veileder

Signe Berit Bentsen, professor ved Universitetet i Stavanger - Ida Mykkeltveit, universitetslektor ved Universitetet i Stavanger

(/fagprosedyrer/pabegynte/nodthorakotomi-i-traumemottak)