Operasjonsfelt - merking av operasjonsfelt

Status: påbegynt

Eier:Oslo Universitetssykehus HF

Forventet ferdig:

Formål

Dette er en viktig oppgave for kirurger og operasjonssykepleiere.

Pasientgruppe

Alle pasienter som skal operereres

Målgruppe

Kirurger og operasjonssykepleiere

Godkjenner

Kjell Magne Tveit

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

V.A. Sandersen, A.K. Esbjug

Prosedyregruppens veileder

Karin Borgen

Innmelding i samråd med

Karin Borgen

(/fagprosedyrer/pabegynte/operasjonsfelt-merking-av-operasjonsfelt)